Bukidnon

Bukidnon. Photo courtesy of the Department of Tourism