Ata Manobo

Ata Manobo, Davao Oriental. Photo courtesy of the Department of Tourism